Основно училище “Христо Ботев”

град Исперих, област Разград

Добре дошли

в сайтa на ОУ“Христо Ботев”

град Исперих

 

В училището се обучават ученици от първи до седми клас.

Провеждат се състезания, игри и викторини по всички предмети, в които те доказват своята отлична подготовка.

Нашите ученици достойно защитават името на училището.

1

Уважаеми родители, ученици и учители,
Със заповед на министъра на здравеопазването до 29.03.2020 г. се преустановяват учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. 

 

Уважаеми ученици,
Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно.

УСЛУГИ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Text Box: Дистанционно обучение